83.000 relicten in de inventaris bouwkundig erfgoed

woensdag 24 februari 2016

Bermmonument

Vandaag staan er precies 83.000 relicten in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Op een goede vijftien maanden tijd schreef het inventaristeam duizend fiches uit.

Projecten in Gent, Antwerpen en de Vlaamse Rand leveren doorlopend mooie resultaten af. Maar de eindspurt naar de lancering van de beschermingsdatabank zorgt momenteel voor de grootste aangroei.

Het klinkt misschien verrassend, maar niet alle beschermde monumenten kregen al hun plaats in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Er worden nu eenmaal nog parels ontdekt lang nadat inventarissen zijn afgerond. Die met een monumentenstatus bekroonde panden krijgen nu alsnog hun zeer verdiende fiche in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Bij de start van een nieuw beschermingsdossier worden eerst en vooral de gegevens in de inventarisdatabank gecheckt. Is het pand erin opgenomen, dan wordt die informatie verder onderzocht en aangevuld met diepgaand onderzoek. Ontbreekt het relict in de inventaris, dan wordt het er meteen aan toegevoegd, als eerste stap in de evaluatie van de erfgoedwaarde van het relict in functie van een bescherming als monument.

Bermmonument

Het 83.000ste relict in de inventaris van het bouwkundig erfgoed is hier een voorbeeld van. Vóór vandaag was het bermmonument Hélin van Zuylen van Nyevelt in Rumst niet te vinden in de inventaris. Dit voorbeeld van kleinschalig onroerend erfgoed hoort er nochtans thuis.

Het atelier Ernest Salu vervaardigde het monument in 1914-15. De naam Salu klinkt als een klok in erfgoedkringen. Meer dan een eeuw bouwde deze beeldhouwersfamilie aan een fenomenaal artistiek oeuvre van grafmonumenten en gedenktekens. Dat met dit fraaie gedenkteken wellicht het eerste auto-ongeval in België wordt herdacht, is een bedenkelijke maar een historisch relevante eer. De opmaak van het beschermingsvoorstel gaat binnenkort van start.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.