Hoe zou het nog zijn met... het bouwkundig erfgoed in de Vlaamse Rand?

dinsdag 1 maart 2016

Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan de geografische herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Gent, Antwerpen en de Vlaamse Rand. Over Gent en Antwerpen kreeg u al een update. Voor het project in de Vlaamse Rand is de eindspurt ingezet.

Vlaamse Rand

Negentien. Zoveel gemeenten telt de Vlaamse Rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in deze Vlaamse Rand staat al sinds het begin van dit millennium hoog op de inventarisagenda. Vandaag zijn al dertien gemeenten geïnventariseerd. Het agentschap zal tegen eind 2019 de laatste zes gemeenten afwerken.

Kasteel Rondenbos

Nog zes te gaan of zijn het er vijf?

Tervuren, Beersel, Overijse, Meise, Merchtem en Hoeilaart heeft u nog te goed.

In 2015 begon het agentschap aan het veldwerk van de laatste gemeenten. De onderzoekers screenden alle straten van Beersel, Overijse, Meise en Merchtem op de aanwezigheid van bouwkundig erfgoed. Aan de hand van deze observaties ter plaatse maken zij een selectie. In 2016 werkt het team verder aan het literatuur- en archiefonderzoek van Beersel, Overijse en Merchtem, om u op het einde van het jaar alvast de volledige set gegevens van Beersel te kunnen presenteren.

Het terreinonderzoek in Hoeilaart is voor de zomer, waarna het literatuur- en archiefonderzoek voor deze druivengemeente begint.

Zes gemeenten zijn er ondertussen eigenlijk vijf. Tervuren is klaar! Hou dus zeker de nieuwsberichten in het oog voor een volledig verslag van de resultaten in deze residentiële gemeente ten oosten van Brussel.

Bordje Rijksarchief

Van erfgoedbibliotheek naar gemeentelijk archief

Een goede samenwerking met verschillende instanties zoals plaatselijke bibliotheken, heemkundige kringen, het kadaster, gemeentearchieven... is voor het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

Over veel panden die we toevoegen aan de inventaris bestaan nog geen wetenschappelijke publicaties. Indien er toch al enig onderzoek is geweest, vinden we dat terug in de zogenaamde "grijze literatuur". Deze heemkundige publicaties zijn voor het onderzoek van onschatbare waarde. Vaak bevatten ze informatie over de geschiedenis van het pand of oude foto’s en postkaarten die anders verloren gaan.

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant is een erfgoedbibliotheek die beschikt over een zeer uitgebreide collectie van heemkundige publicaties, waaronder vele tijdschriften. Hier vinden we de publicaties van één gemeente samen op een rek, eenvoudig te raadplegen. Publicaties over de ruimere regio’s en de provincie staan er eveneens samen.

Bordje Rijksarchief

Lijken monumenten soms ver weg van ons bureau? Weet dan dat het documentatiecentrum van Vlaams-Brabant huist in het als monument beschermde Villerscollege in Leuven. Hier bevinden zich vandaag ook het Vredegerecht en het rijksarchief. Het gemeentearchief van Beersel is dan weer gevestigd in kasteel Bosquet of Rondenbos, een pand dat al in 1975 werd opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Meer lezen?

Wilt u kijken welk bouwkundig erfgoed opgenomen is bij de reeds geïnventariseerde gemeenten of wilt u al een kijkje nemen in Tervuren, dan kunt u geografisch zoeken op gemeente in onze databank.

Hou zeker de nieuwsberichten in het oog voor de vooruitgang van het project in de Vlaamse Rand. Als een gemeente afgewerkt is, brengen we hiervan verslag uit!

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.