Schoorsteen Agfa Gevaert is eerste beschermde monument volgens Onroerenderfgoeddecreet

donderdag 3 maart 2016

Schoorsteen Agfa Gevaert

Het Onroerenderfgoeddecreet wijzigde de beschermingsprocedure grondig. Het agentschap Onroerend Erfgoed doorliep deze nieuwe procedure voor het eerst volledig met de bescherming van de grote schoorsteen van Agfa Gevaert in Mortsel. Sinds 17 februari 2016 is deze schoorsteen officieel een beschermd monument.

Toepassing nieuw decreet

Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet van kracht. Het decreet voegde twee elementen toe aan de procedure om erfgoed te beschermen. Ten eerste gaat aan de voorlopige bescherming een adviesfase vooraf. Daarin worden de lokale overheid, de diverse departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid én de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed (VCOE) om advies gevraagd. De omschrijving van de erfgoedelementen én de beheerdoelstellingen voor het erfgoed worden ten tweede ook nadrukkelijker opgenomen in het beschermingsbesluit.

Procedure

Na alle adviezen ontvangen te hebben, ondertekende minister-president Geert Bourgeois op 23 oktober 2015 de voorlopige bescherming van de schoorsteen van Agfa Gevaert in Mortsel. Wij schreven er toen een blogberichtje over. Diezelfde dag startte de stad Mortsel met een openbaar onderzoek. Er werd geen bezwaar ingediend tegen de bescherming.

Schoorsteen Agfa Gevaert

Op 17 februari 2016 ondertekende minister-president Geert Bourgeois het beschermingsbesluit, wat het sluitstuk vormt van de beschermingsprocedure. De schoorsteen is nu definitief beschermd, en is daarmee het eerste dossier dat de nieuwe procedure volledig doorliep.

Erfgoedwaarden van de schoorsteen

De schoorsteen van Agfa Gevaert in Mortsel is beschermd als monument omwille van zijn grote historische en industrieel-archeologische waarde. De fabrieksschoorsteen is een symbool voor de industriële geschiedenis van de stad en is uitzonderlijk vanwege de hoge bouw in baksteen en het betonnen waterreservoir.

Het nieuwe decreet breidt het aantal erfgoedwaarden dat van toepassing kan zijn voor bouwkundig erfgoed uit. En zo kreeg de schoorsteen ook een ruimtelijk-structurerende waarde toegekend: door zijn indrukwekkende hoogte is de fabrieksschoorsteen een visueel ankerpunt in de ruime omgeving.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.