Archeologische zones in stadskernen vastgesteld

woensdag 2 maart 2016

Gent Luchtfoto

Na een openbaar onderzoek is de historische kern van 58 historische steden opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.

Vaststelling archeologische zones in historische stadskernen

De ondergrond van elke historische stad in Vlaanderen bevat unieke sporen van een rijk archeologisch verleden. Na een openbaar onderzoek is de historische kern van 58 historische steden opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed ondertekende deze besluiten op 19 februari 2016. De besluiten en de rechtsgevolgen die van toepassing zijn op de vastgestelde inventaris van archeologische zones treden in werking 10 dagen na publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad. De opname in de vastgestelde inventaris van archeologische zones biedt de garantie dat bij toekomstige stedenbouwkundig vergunningsplichtige ingrepen in de bodem of bij verkavelingsvergunningen met een minimale oppervlakte van 100 m² een archeologisch onderzoek wordt gevoerd en de geschiedenis van de stad verder ontrafeld, verrijkt en aangevuld wordt. Bouwheren en projectontwikkelaars weten bovendien vóór de start van een bouwproject waar ze aan toe zijn op het vlak van archeologie.

De informatielaag met de vastgestelde archeologische zones werd toegevoegd aan het geoportaal.

Hier vind je een overzicht van de vastgestelde zones.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.