Voorlopige bescherming van het Hogeschoolplein in Leuven

donderdag 21 april 2016

De uniformiteit en de ritmiek van de gevelwanden en de strakke aanleg van het Hogeschoolplein in Leuven verdienen het bewaard te blijven voor de toekomst. Het plein is daarom op 16 maart 2016 voorlopig beschermd als stadsgezicht.

Hogeschoolplein

19de-eeuws concept

Het Hogeschoolplein is een mooi bewaard neoclassicistisch plein en heeft een hoge stedenbouwkundige waarde. Aanleg, aanplanting en bebouwing zijn heel bewust op elkaar afgestemd. In de 18de eeuw stonden op het plein voornamelijk classicistische gebouwen. Vanaf de 19de eeuw werd alle nieuwbouw afgestemd op die bestaande bebouwing. Het Raadgevend Comiteit voor Stadsschoon toetste alle bouwaanvragen aan esthetische en stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een harmonieus en stemmig ensemble, dat tot op vandaag zijn concept wist te bewaren.

Beschermingspakket voor Leuven

Op 16 maart 2016 werd het Hogeschoolplein in Leuven voorlopig beschermd als stadsgezicht. De bescherming past in een globale evaluatie van het bouwkundig erfgoed in Leuven. In samenspraak met de Stad Leuven werd een selectie van beschermenswaardige panden en sites samengesteld, die wel opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar nog niet werden beschermd. De Grote Markt bijvoorbeeld, maar ook enkele markante stadswoningen en villa’s en kasteeldomeinen in de stadsrand. Erfgoedonderzoekers van het agentschap Onroerend Erfgoed werken het pakket uit tot beschermingsdossiers, die één voor één de beschermingsprocedure zullen doorlopen.

Procedure

De voorlopige bescherming van 16 maart 2016 is een eerste stap in de bescherming van het Hogeschoolplein als stadsgezicht. Het is de start van een periode van negen maanden waarin een openbaar onderzoek plaatsvindt en verschillende overheden om advies worden gevraagd. Binnen die negen maanden kan de minister beslissen over te gaan tot de definitieve bescherming van het Hogeschoolplein.

Meer weten?

De stad Leuven en het agentschap Onroerend Erfgoed organiseren begin mei samen een infovergadering voor eigenaars en omwonenden van het Hogeschoolplein om hen te informeren over de bescherming en de gevolgen ervan. Zij zullen persoonlijk worden uitgenodigd.

Iedereen kan de verschillende stappen van de procedure volgen in de inventarisfiche van het Hogeschoolplein, onder de titel "Beschermingen". Later dit jaar zal je de gegevens rechtstreeks in de nieuwe beschermingsdatabank kunnen consulteren.

Meer gegevens over de beschermingsprocedure vind je op de webpagina van het agentschap over dit onderwerp.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.