De nieuwe beschermingsdatabank is er!

donderdag 30 juni 2016

Wil je weten welk erfgoed beschermd is in Vlaanderen? Dan kan je de meest actuele informatie hierover opzoeken in de vernieuwde beschermingsdatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze databank heeft meer zoekmogelijkheden. Je kan ook vlotter doorklikken naar extra informatie en de goederen lokaliseren op een kaart. Bekijk in dit filmpje wat de databank te bieden heeft.

In de beschermingsdatabank vind je alle beschikbare informatie over beschermd onroerend erfgoed terug. Elke bescherming heeft er een plaats, of het nu gaat om een monument, stads- of dorpsgezicht, beschermd cultuurhistorisch landschap of archeologische site. Ook het varend erfgoed is opgenomen in de databank.

Bij elk item vind je onder meer een beschrijving van wat beschermd is, een digitale kaart, de administratieve gegevens en de erfgoedwaarden met de motivering van de bescherming. Ook het officiële beschermingsbesluit is raadpleegbaar, inclusief het kaartmateriaal dat daar eventueel bij hoort. Via trefwoorden, de zogenaamde thesaurustermen, kan je het beschermde goed inhoudelijk in de juiste context plaatsen.

Het is voortaan mogelijk om de databank heel gericht te doorzoeken, bijvoorbeeld op adres, op een bepaald erfgoedkenmerk, op de erfgoedwaarden en op de geldigheid van de bescherming. Zo kan je bijvoorbeeld een lijst krijgen van alle beschermingen in een gemeente, te weten komen hoeveel woningen van na 1945 er beschermd zijn, waarom bepaalde bomen beschermd zijn en sinds wanneer de Kalmthoutse Heide de status van beschermd erfgoed heeft. Hiermee hoopt het systeem tegemoet te komen aan de noden van alle gebruikers. Dat zijn eigenaars, notarissen, onderzoekers en ontwerpers, maar ook gemeenten, provincies, beleidsmedewerkers en ruimtelijke planners. Want erfgoed is er voor iedereen.

De beschermingsdatabank vormt ook een toegangspoort naar de andere databanken die het agentschap beheert. Alle beschermde items zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan de overeenkomstige historische beschrijving in de wetenschappelijke inventarissen. De afbakening op de digitale kaart is dan weer verbonden aan het geoportaal. Omdat je kan doorklikken van databank naar databank heb je als gebruiker snel toegang tot een schat van informatie.

Benieuwd? Via het zoekformulier kan je zelf grasduinen in onze nieuwe beschermingsdatabank. Een lijst van al het beschermde erfgoed in Vlaanderen kan je hier terugvinden.
Met vragen, suggesties of opmerkingen over de beschermingsdatabank kan u bij ons terecht via beschermen@onroerenderfgoed.be.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.