Herinventarisatie tentoonstellingswijk Antwerpen: Fase 2

donderdag 15 september 2016

De tweede fase in de herinventarisatie van de Antwerpse tentoonstellingswijk ging deze zomer van start. De panden die GUMA nv momenteel onderzoekt, tonen de stilistische buitenbeentjes tussen de modernistische eenheidsbebouwing in de wijk.

We houden bij dit herinventarisatieproject vast aan hetzelfde concept als in de eerste fase: de stad Antwerpen voorziet budget en schreef de opdracht uit, onderzoeksbureau GUMA nv voert het onderzoek en het agentschap Onroerend Erfgoed zal zorgen voor verspreiding van de gegevens via de website Inventaris van het Onroerend Erfgoed.

Burgerhuis in art deco

Burgerhuis in art deco

Meer conventionele bouwstijlen

Voor deze tweede fase selecteerden de erfgoedonderzoekers van het agentschap Onroerend Erfgoed een veertigtal panden. Zij vullen de huidige selectie van 130 relicten in de tentoonstellingswijk aan.

Waar de vorige inventarisprojecten in de wijk focusten op de alom gelauwerde modernistische eenvormigheid van de interbellumwijk, zullen de panden in de nieuwe selectie het architecturale beeld van de wijk nuanceren en verfijnen.

Naast het modernistische idioom waarmee de tentoonstellingswijk zijn plaats in de architectuurgeschiedenis verdiende, kozen sommige eigenaars en architecten tijdens het interbellum toch voor meer conventionele, decoratieve bouwstijlen. De cottagestijl bijvoorbeeld, of de art deco in zijn meest voorzichtige, bijna historiserende vorm. Deze ontwerpen gaan we onderzoeken, beschrijven en evalueren.

Naoorlogse architectuur

De percelen in de noordelijke straten van de tentoonstellingswijk vulden zich na de Tweede Wereldoorlog met nieuwe huizen. Wat daar werd gebouwd, werd nooit eerder voluit gedocumenteerd. Met het kantoor van Marc Appel als een in het oog springend voorbeeld, hoeft het geen betoog dat ook de kwaliteitsarchitectuur uit de naoorloge periode zijn plaats verdient in het overzicht van het bouwkundig erfgoed van de tentoonstellingswijk.

Architectenwoning en bureel van Marc Appel

Aanvullingen oude fiches

Naast de rijk uitgewerkte nieuwe inventarisfiches, vallen de oude beschrijvingen die dateren uit de inventarisatiecampagne van de jaren 1980 een beetje flets uit. Zij verdienen beter. In deze tweede projectfase krijgen ook de fiches van die panden een grondige facelift.

Tips?

Het enthousiasme voor dit herinventarisatieproject bij buurtbewoners en eigenaars was overduidelijk tijdens Open Monumentendag. De foto’s van de geselecteerde panden, gepresenteerd onder de luifel van de Kristus Koningkerk, werden druk becommentarieerd. We kregen waardevolle suggesties en aanvullingen.

Wie vragen, opmerkingen of meer info heeft over de tentoonstellingswijk kan ons mailen via inventaris@onroerenderfgoed.be of met het contactformulier. Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met de onderzoekers van het project via inventarisatieOE@stad.antwerpen.be.

Meer info en afbeeldingen vindt u ook op de webpagina van het project op de website van de stad Antwerpen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.