Inventarisatie van Antwerpse winkelinterieurs

dinsdag 17 januari 2017

VZW Arsène springt al jaren in de bres voor het behoud van waardevolle winkelinterieurs in België. In opdracht van de Stad Antwerpen voeren Katherine Ennekens en Greet Mathys een inventarisatie uit van winkelinterieurs in Antwerpen, in het gebied binnen de Singel.

Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd en leidde tot een selectie van een dertigtal winkels met erfgoedwaarde. Op basis van uitgebreid archiefonderzoek en registratie in situ schrijven de onderzoekers momenteel teksten uit. Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt het project en zal de resultaten in maart 2017 publiceren op de inventariswebsite.

Andere projecten?

Het kerntakenplan RWO hevelt het geografisch inventariseren van individuele erfgoeditems over naar het lokale bestuursniveau. Gemeenten kunnen nu zelf het bouwkundig erfgoed en landschapselementen op hun grondgebied inventariseren. Het agentschap wil lokale besturen actief ondersteunen in hun nieuwe rol. Dit project is daar een voorbeeld van.

Lees meer over dergelijke samenwerkingen op de projectpagina.

Minderbroedersrui 7

Langstraat 96 Borgerhout

Nosestraat 7

Paardenmarkt 45

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.