Erfgoed "Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal" vastgesteld!

vrijdag 13 januari 2017

Op 23 december 2016 tekende minister Bourgeois het ministerieel besluit van de vaststelling van het gebied “Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal” zodat het nu is opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas. Het houtig erfgoed en de historische tuinen en parken die binnen de perimeter van het gebied vallen, zijn eveneens vastgesteld. In totaal werden 104 items vastgesteld.

Hoogstamboomgaarden

Het gebied omvat een uitgestrekt cultuurlandschap met vele historische kasteeldorpen (Bommershoven, Sint-Pieters-Heurne, Heks, Widooie) en domeingoederen (Monnikenhof, Manshoven), afgewisseld met hoeves, akkers, weilanden, hoogstamboomgaarden en bossen, waarbij de verschillende elementen bovendien onderling verbonden zijn door oude wegtracés, waaronder een Romeinse weg.

Holle wegen

Het overwegend open en sterk glooiend landschap bestaat voornamelijk uit vruchtbare akkers. De bewoning is geconcentreerd in dorpen die vooral gelegen zijn in de valleien. Deze valleien zijn vochtiger en bestaan uit hooi- en graslanden en houtkanten en vormen meer gesloten linten tussen de uitgestrekte open plateaugebieden. Op de heuveltoppen ontbreekt plaatselijk de vruchtbare leemlaag of is deze te dun voor landbouw. Daar liggen de weinige bossen.

Een algemene beschrijving van de zone en de historiek vind je in onze inventarisdatabank. Wil je precies weten welke items uit de landschapsatlas, inventaris houtig erfgoed en inventaris tuinen en parken zijn vastgesteld? Een overzicht vind je hier.

Niet zeker van de rechtsgevolgen van de vaststelling? Lees ze hier nog eens na.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.