Premies voor bouwkundig Erfgoed in Riemst

donderdag 2 september 2010

De Limburgse gemeente Riemst verleent een premie voor onderhoudswerken aan beschermd én niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Het bestaande gemeentelijke premiereglement voor onderhoudswerken aan beschermde gebouwen en beeldbepalende panden uit 2006 werd in de zomer van 2010 verruimd. Nu komen niet alleen beschermde monumenten, maar ook alle gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en de gebouwen die liggen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht in aanmerking voor een toelage van de gemeente. De eigenaar of huurder van een dergelijk pand, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Riemst, kan een premie aanvragen als hij opdrachtgever is van de onderhoudswerken en de kosten ervan draagt. U kunt alle details over de onderhoudspremie nalezen op de website van ZOLAD+.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Veerle Vansant, intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed ZOLAD+, veerle.vansant@zolad.be of 0474 51 14 48.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.