Inventaris varend erfgoed vastgesteld!

maandag 26 juni 2017

Allegonda

Op 16 juni 2017 stelde de minister bevoegd voor varend erfgoed met een ministerieel besluit de inventaris van het varend erfgoed vast. Hiermee bevestigt de minister dat de vaartuigen op de vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Er zijn geen rechtsgevolgen voor de eigenaar, beheerder of overheid verbonden aan de opname in de vastgestelde inventaris. De vaststelling is geen bescherming als varend erfgoed.

Het varenderfgoeddecreet voorziet dat overheden en verenigingen bepaalde voordelen aan het statuut van vastgesteld varend erfgoed kunnen toekennen. Volgende (gedeeltelijke) vrijstellingen worden verleend:

  • de Vlaamse Waterweg geeft een korting op het concessierecht voor woonboten die als “historisch erfgoed” in aanmerking komen (vermindering van 30%);
  • zowel de Haven van Antwerpen als de Haven van Gent stellen het vastgesteld varend erfgoed vrij van havenrechten.

Mogelijk kennen ook andere bevoegde instanties bepaalde vrijstellingen, voordelen of kortingen toe aan varend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris of aan beschermd varend erfgoed. Vraag dit dus steeds na. Van zodra wij van een beheerder vernemen dat bepaalde voordelen worden toegekend, nemen we dit op deze webpagina op. Beheerders die bepaalde vrijstellingen verlenen, kunnen dit aan het agentschap laten weten via info@onroerenderfgoed.be.

Eigenaars en beheerders mogen terecht trots zijn op het varend erfgoed waarvoor zij zorg dragen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid een wimpel voor de vaartuigen op de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed. Ontvangt u graag een wimpel om aan het vaartuig uit te hangen (bijvoorbeeld bij evenementen), dan bezorgen wij u op eenvoudig verzoek gratis een exemplaar. Mail daarvoor de naam van het vaartuig en het postadres waarop u de wimpel zou willen ontvangen, naar bestellingen@onroerenderfgoed.be.

Mocht u vragen, bijkomende informatie of opmerkingen hebben over de wetenschappelijke of vastgestelde inventaris van het varend erfgoed, dan kunt u ons via het contactformulier bereiken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.