Wandel en fiets langs het bouwkundig erfgoed in Berendrecht en Zandvliet

woensdag 28 juni 2017

cover brochure

In 2015 herinventariseerden we het bouwkundig erfgoed in de twee polderdorpen Berendrecht en Zandvliet. Sindsdien zijn ruim 150 relicten opgenomen in de erfgoedinventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed. Om de typische polderarchitectuur in de kijker te zetten, is er een gloednieuwe wandel- en fietsbrochure beschikbaar.

Fiets- en wandelbrochure

De brochure biedt een mooi parcours aan doorheen Berendrecht en Zandvliet, met meer informatie over de geschiedenis, bouwstijlen en bestaande gebouwen van de polderarchitectuur. Naast hoeves, woonstalhuizen en polderhuizen passeert u te voet of met de fiets ook langs burgerhuizen en modernistische woningen. De eigenaars van de geïnventariseerde panden kunnen een raamsticker aan hun woning plakken, zodat je duidelijk zal zien over welke panden het gaat. De brochure kan je downloaden via de website van de stad Antwerpen.

Je kan de brochure ook gratis verkrijgen in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en in het vrijetijdscentrum De Schelde.

Naast de brochure is er een mini-infotentoonstelling over dit bouwkundig erfgoed, die op verschillende plaatsen in het district wordt opgezet. Zo zal je de informatieborden tijdelijk terugvinden in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en in de bibliotheek. In het vrijetijdscentrum De Schelde, een pand dat zelf is opgenomen in de inventaris, krijgen de infopanelen een permanente plek in de foyer.

VC De Schelde

Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed

De gegevens uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Berendrecht en Zandvliet werden in 2015 verzameld. Onder begeleiding van het agentschap Onroerend Erfgoed werkten de stad Antwerpen, het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Steven Van den Borne en Elke Van Severen (onderzoeksbureau Guma) nieuw tekst- en fotomateriaal uit voor de inventariswebsite. Begin jaren 1990 werden de twee dorpen een eerste keer geïnventariseerd. Op de lijsten stonden toen 103 panden, maar deze selectie beantwoordde niet meer aan de realiteit. Een deel van het erfgoed verdween en een zestigtal panden dat toen onder de radar bleef, kreeg nu een plaats in de inventaris.

Sindsdien zijn voor Berendrecht en Zandvliet ruim 150 relicten opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het gaat niet alleen om kerken en kastelen, maar ook om dorpswoningen, polderhuizen, hoeves… stuk voor stuk gebouwen met een bijzonder verhaal. Ook bunkers, grenspalen, pompen, kapelletjes, grafmonumenten, … werden in kaart gebracht.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed vormt een instrument om het karakter en de eigenheid van Berendrecht en Zandvliet te helpen bewaren. De relicten zeggen iets over de culturele identiteit van de polderdorpen.

Alle geïnventariseerde relicten in Berendrecht en Zandvliet kun je opzoeken via het zoekformulier van de inventariswebsite.

Meer weten?

Alle informatie over de brochure vind je op de website van de stad Antwerpen. Heb je vragen over de inventaris van het bouwkundig erfgoed, dan kun je bij het inventaristeam terecht via het contactformulier of per mail op inventaris@onroerenderfgoed.be

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.