Nieuw op de inventariswebsite en het geoportaal: het vastgesteld bouwkundig erfgoed

vrijdag 2 februari 2018

Vanaf 1 februari 2018 is de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed beschikbaar via een geheel nieuwe module binnen de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed. In de databank van de aanduidingsobjecten vind je vanaf dan voor elk vastgesteld bouwkundig relict een aparte juridische fiche terug. Ook het geoportaal ziet er door de nieuwe module van het vastgesteld bouwkundig erfgoed helemaal anders uit.

Vanaf 1 februari 2018 beschikt ieder vastgesteld bouwkundig relict of geheel over een aparte fiche binnen de "aanduidingsobjectendatabank". Die module binnen de inventariswebsite bevat al langer alle fiches van het beschermd onroerend erfgoed; vanaf nu vind je er ook alle beschikbare informatie over het vastgestelde bouwkundige erfgoed terug, dankzij een aparte fiche per vastgesteld item.

De samenstelling van een aanduidingsfiche

De aanduidingsfiche van een vastgesteld bouwkundig relict of geheel bevat informatie over het juridische statuut van dit object. Dit juridische luik bevat de geldigheidsdatum van de vaststelling en een link naar het geldende vaststellingsbesluit met alle bijhorende bestanden.

Centraal in de fiche vind je telkens een afbakening van het vastgestelde bouwkundige relict of geheel met een polygoon op een gegeorefereerd plan, een weergave die ook op het geoportaal beschikbaar is - en hieronder uitgebreid toegelicht wordt.

Bij elk item vind je daarenboven een korte beschrijving van wat vastgesteld is, en een beknopte karakterisering in de vorm van trefwoorden of thesaurustermen. Door die thesaurustermen kan het vastgestelde bouwkundige erfgoed ook thematisch doorzocht worden.

De aanduidingsobjectendatabank vormt een toegangspoort naar de andere databanken die het agentschap beheert. Alle vastgestelde bouwkundige items zijn met een link gekoppeld aan een overeenkomstige fiche in de wetenschappelijke inventaris, die een historische beschrijving en afbeeldingen bevat. Omdat je kan doorklikken van databank naar databank heb je als gebruiker snel toegang tot alle informatie.

Het geoportaal

De afbakening op de digitale kaart in de aanduidingsfiche is verbonden met het geoportaal. Alle vastgestelde bouwkundige objecten worden via het geoportaal ontsloten in de laag "Vastgestelde inventarissen: bouwkundig erfgoed" die voor het eerst alle vastgesteld bouwkundig erfgoed zal bundelen in één polygonenlaag. Tot nog toe was deze informatie verspreid over de lagen "Vastgestelde inventarissen: bouwkundig erfgoed - relicten", die de vastgestelde bouwkundige relicten als oranje puntrelicten weergaf, en de laag "Vastgestelde inventarissen: bouwkundig erfgoed - gehelen", die de vastgestelde bouwkundige gehelen als bruinoranje polygonen weergaf.

Daarnaast beschikt de attributentabel van de nieuwe laag, in tegenstelling tot haar voorgangers, over een link naar de nieuwe aanduidingsobjecten in de inventaris Onroerend Erfgoed.

Benieuwd?

Via het zoekformulier kan je zelf grasduinen in onze nieuwe vaststellingsmodule. Kies daarvoor bij "Aanduidingstype" voor de zoekterm "vastgesteld bouwkundig erfgoed".

Maak je gebruik van de datalagen van het agentschap Onroerend Erfgoed? Schakel dan zo snel mogelijk over op de nieuwe datalaag met de meest recente info. De datalaag met het vastgesteld bouwkundig erfgoed kan je hier downloaden en bevindt zich in het pakket “Aanduidingsobjecten (beschermingen en vaststellingen)”.

Met vragen, suggesties of opmerkingen over kun je bij het inventaristeam terecht via inventaris@onroerenderfgoed.be.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.