Integratie van de inventaris van het wereldoorlogerfgoed

dinsdag 27 maart 2018

De afgelopen maanden integreerden we de inventaris van het wereldoorlogerfgoed in de inventarissen van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Lees hier hoe deze deelinventaris tot stand kwam en welke voordelen deze nieuwe geïntegreerde benadering biedt.

Van een deelinventaris …

Van 2002 tot en met 2005 werd in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen een snelinventaris gemaakt van materiële overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog. De focus van het project lag in de eerste plaats op relicten uit de Eerste Wereldoorlog langsheen de frontlijn en in het niet-bezette gebied van West-Vlaanderen. Maar ook sites en relicten die in de Tweede Wereldoorlog opnieuw werden gebruikt en begraafplaatsen en monumenten die lang na beide wereldoorlogen werden opgericht, namen we mee in deze inventaris.
Vanaf 2006 breidden we het onderzoek uit naar gans Vlaanderen. Naar aanleiding van een thematisch gedefinieerd beschermingsbeleid vulden we de inventaris van het wereldoorlogerfgoed aan met informatie uit relevante beschermingsdossiers. Gaandeweg werd deze informatie echter meer en meer ondergebracht in de inventarissen van de desbetreffende disciplines (archeologisch, bouwkundig, landschappelijk) en werd de inventaris van het werelderfgoed niet meer aangevuld.

... naar een geïntegreerde inventaris

De afgelopen maanden integreerden we de inventaris van het wereldoorlogerfgoed volledig in de inventarissen van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. We werkten dubbele fiches weg en brachten de informatie uit de overige fiches onder in de inventarissen van de desbetreffende disciplines, hetzij als nieuwe fiches, hetzij als aanvullende informatie bij bestaande fiches.

Deze integratie brengt heel wat voordelen met zich mee:

1. Dubbele fiches werden weggewerkt. Vanaf nu zie je door het bos terug de vredesbomen en mijnkraters. Alle wereldoorlogerfgoed vind je op slechts een logische plaats terug.
2. Disciplinaire zoekopdrachten leveren meteen alle relevante data op. Je hoeft naast de inventaris van desbetreffende discipline (archeologisch, bouwkundig, landschappelijk) niet langer de inventaris van het wereldoorlogerfgoed te doorspitten.
3. Eventuele rechtsgevolgen zijn direct raadpleegbaar. Aan de fiches in de inventarissen van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed zijn namelijk aanduidingsobjecten gekoppeld, die op hun beurt voorzien zijn van een link met de besluitendatabank. Zo kan je in een oogopslag zien of het wereldoorlogerfgoed is vastgesteld of beschermd.

Vanaf vandaag zal de inventaris van het wereldoorlogerfgoed niet meer als aparte dataset raadpleegbaar zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. De corresponderende laag met geografische data wordt op 15 april uit het Geoportaal gelicht. Meer informatie daarover vind je hier.

Ben je toch specifiek op zoek naar alle wereldoorlogerfgoed? Geen probleem! Gebruik dan in het zoekformulier de tags Eerste Wereldoorlog of Tweede Wereldoorlog.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.