Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Antwerpen

donderdag 31 mei 2018

Campagnebeeld

Op 1 juni 2018 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Antwerpen. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek. Het loopt zestig dagen en eindigt op 30 juli 2018.

Het dossier dat voorligt bij het openbaar onderzoek is integraal raadpleegbaar op de website van het agentschap: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.

De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de minister voor onroerend erfgoed, Geert Bourgeois. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Zelf geen internet?

Het dossier van het openbaar onderzoek is niet beschikbaar op papier. Het agentschap stelt computers ter beschikking in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. Hou er rekening mee dat onze kantoren gesloten zijn op 11 juli.

In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak op 03 224 62 10.

Meer informatie:

De vaststellingsprocedure: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/procedure/

De rechtsgevolgen van de vaststelling: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen/

De pagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.