Inventarissen bouwkundig erfgoed van Deurne en Merksem aangevuld

dinsdag 12 juni 2018

De Antwerpse districten Deurne en Merksem namen het initiatief hun inventaris van het bouwkundig erfgoed aan te vullen. In samenwerking met de dienst monumentenzorg van de Stad Antwerpen en het agentschap Onroerend Erfgoed werd de onderzoeksopdracht toegekend aan gespecialiseerde bureaus.

De opdrachten zijn met succes afgerond. Alle gegevens zijn te vinden op de inventariswebsite, waar je de gegevens geografisch kunt opzoeken per deelgemeente of district. Het nieuwe bouwkundig erfgoed ligt eveneens voor tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen dat nog loopt tot 30 juli 2018.

Deurne

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in het Antwerpse district Deurne gebeurde in twee fases. Het agentschap Onroerend Erfgoed voerde de eerste fase uit in 2015-2016, wat resulteerde in 102 nieuwe inventarisfiches. In juni 2017 startte de tweede fase van de herinventarisatie. In opdracht van het districtsbestuur vervolledigden onderzoekers Steven Van den Borne (Guma nv), Tim Bisschops (Monumenta bvba) en Elke Van Severen de inventaris met 142 nieuwe fiches, waarvan drie bouwkundige gehelen. Hiermee is de inventaris voor het district Deurne evenwichtig en zeer goed gedocumenteerd aangevuld.

Hoe we selecteerden, en op welk erfgoed de nadruk lag bij de herinventarisatie lees je na in een nieuwsbericht dat hierover eerder verscheen.

Merksem

Tegelijkertijd werd de herinventarisatie van het district Merksem afgerond, een samenwerking tussen agentschap, stad Antwerpen, district Merksem, en uitgevoerd door onderzoeker Elke Van Severen. Dit leverde 100 nieuwe relicten op. Over de totstandkoming van deze lijst, en de selectiecriteria die we hanteerden, lees je meer in een nieuwsbericht van vorig jaar. De volledige inventaris van het bouwkundig erfgoed van Merksem vind je via deze link.

Openbaar onderzoek over de vaststelling

Alle nieuwe gegevens in Deurne en Merksem liggen voor tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen dat nog loopt tot 30 juli 2018. Je kunt het integrale dossier consulteren op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Tot slot: grote dank aan de onmisbare vrijwilligers

In beide herinventarisatietrajecten hadden we het geluk te kunnen rekenen op vrijwilligers die vanuit hun lokale expertise het project hebben ondersteund.

In Deurne was de inhoudelijke kennis van heemkundigen Ludo Peeters van Turninum Volksmuseum en van Marcel Windey onmisbaar. Historische gebouwen, lokale architecten en bouwheren werden door hun inbreng beter gekaderd, beter gewaardeerd.

In Merksem stapte Lia Somers van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem mee in het project van bij de start. Haar tips en kennis tijdens het veldwerk en tijdens het archiefonderzoek waardeerden we enorm. Walter Quirynen haalde fouten uit onze administratieve gegevens, nam betere foto’s, en stond mee in voor de communicatie naar de betrokken eigenaars.

We konden meedrijven op de niet te stoppen nieuwsgierigheid en het onstuitbare enthousiasme van deze hoeders van het lokale erfgoed. Bedankt voor jullie drive!

Vragen?

Vragen over het bouwkundig erfgoed in Deurne en Merksem beantwoorden we met plezier via onze mailbox inventaris@onroerenderfgoed.be. Ook vragen over de vaststellingsprocedure kun je stellen via deze weg.

Hoe de stad Antwerpen omgaat met dit erfgoed, vraag je hen beter rechtstreeks.

Cinema Astoria Merksem

Appartementsgebouw Semal Merksem

Sint-Barholomeusstraat

Burgerhuizen Du Chastellei 40-44 Merksem

Architectenwoning Groothaert Deurne

Onze-Lieve-Vrouwbegraafplaats

Muggenberghof Deurne

Ensemble Muggenberglei 52-60 Deurne

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.