Nieuwe inventaris van Koekelare on-line

woensdag 15 september 2010

Op 19 augustus 2010 werd de laatste hand gelegd aan de invoer van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Koekelare, inclusief de deelgemeentes Bovekerke en Zande, in de online-inventaris. Dit erfgoed zal bij het volgend vaststellingsbesluit op 20 september 2010 worden vastgesteld.

In de inventaris van de gemeente werden 337 bouwkundige relicten opgenomen, verder onderzocht en beschreven en voorzien van foto's. Daarnaast kregen 109 straten een beschrijvend overzicht betreffende hun ontstaan, historiek en het uitzicht van de huidige bebouwing. Samen schetsen ze het beeld van drie landelijke gemeenten, met een dorpskern die zich ontwikkelde rond de parochiekerk, en een ruim omliggend landelijk gebied met verspreide hoevebouw.

Het centrum van spilgemeente Koekelare is opgebouwd rondom de Sint-Martinuskerk en langs de Dorpsstraat die vanaf de kerk naar het westen vertrekt. De dorpskernvernieuwing begin 21ste eeuw bracht enerzijds de afbraak van bouwkundig erfgoed met zich mee, maar zorgde anderzijds voor de restauratie en reevalorisatie van de beschermde brouwerijsite. Bij de brouwerij sluiten twee beeldbepalende brouwershuizen aan, één neoclassicistische eind-18de-eeuwse woning en één van ca. 1900 in een eclectische architectuur. Ook het Huis Proot, een eclectische herenwoning van 1896 is erg beeldbepalend voor het dorpscentrum.

Rond de dorpskern liggen in waaiervorm een aantal uitvalswegen. Zo wordt het gehucht "De Mokker" rechtstreeks met Koekelare verbonden via de Catstraat en de Lekestraat. Na de Eerste Wereldoorlog worden er een kerk, een school en een pastorie gebouwd.

Koekelare kent een groot landelijk gebied, met verspreide hoevebouw. Behalve de typische kleine polderhoeves, werden een aantal dwarsschuren in stijl- en regelwerk met beplanking geregistreerd, onder meer een erg lang voorbeeld aan de Moerdijkbeek-Oost. Een imposante 19de-eeuwse herenhoeve is het Blauwhof. De hoeve Hof de Fontein bewaart een imposante 19de-eeuwse dwarsschuur.

Het dorp Bovekerke is gelegen ten oosten van het kruispunt van drie doorgangswegen, de Bovekerkestraat, de Werkenstraat en de Vladslostraat. Het kleine dorpje wordt gedomineerd door de neoromaanse Sint-Gertrudiskerk van 1844-1851 naar ontwerp van provinciaal architect Pierre Buyck. Deze architect ontwierp eveneens de pastorie en de gemeenteschool van Bovekerke. In het zuiden van Bovekerke bewaart het landelijk gebied enkele mooie hoeves met losstaande bestanddelen; het noorden van de gemeente gaat terug op een voormalig veld- en bosgebied.

Zande is een schaars bebouwde poldergemeente met een kleine compacte dorpskern rond de Sint-Andreaskerk. Tussen de eenvoudige, doorsnee dorpsbebouwing vallen de pastorie en de gemeenteschool op, typische eind-19de-eeuwse componenten van een traditionele dorpskern.

Het omringend agrarisch gebied wordt getypeerd door verspreide interessante polderhoeves in akker- en weilanden met open karakter. De hoeve aan de Pereboomstraat, teruggaand op het foncier van de heerlijkheid Guysen, is nog gedeeltelijk omwald. De hoeve aan de Korkentapstraat 25 bewaart een rosmolen van circa 1866.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.