Besluit vaststelling Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed gepubliceerd in het Staatsblad

donderdag 7 oktober 2010

Op dinsdag 5 oktober 2010 werd het "Besluit van de administrateur-generaal houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat vanaf 15 oktober 2010 de vastgestelde lijst van 20 september 2010 rechtsgeldigheid krijgt. Gebouwen die op deze lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst.

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen. Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden bepaalde wettelijke rechtsgevolgen. Wat deze rechtsgevolgen precies zijn, kan je nalezen op de pagina Rechtsgevolgen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.