Nieuwe inventaris van Waregem on-line

donderdag 25 november 2010

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de West-Vlaamse stad Waregem, met deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve is beschikbaar op de website. In totaal zijn 863 bouwkundige relicten gedocumenteerd, beschreven en voorzien van foto’s. Om deze relicten te kaderen in hun omgeving werden 219 straatinleidingen opgemaakt. Deze geven samen een beeld van Waregem als kleine stad, uitgebreid met woonwijken vanaf de jaren 1970, en omringd door een uitgestrekt landelijk gebied. Dit agrarische karakter typeert ook de drie deelgemeenten.

Centraal in deze inventaris van het bouwkundig erfgoed staan de gebouwen die gerelateerd zijn aan de vlasnijverheid, die in deze vier gemeenten een zeer belangrijke plaats innam tot in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Het vlaserfgoed in Waregem bestaat vooral uit constructies uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Er werden 48 roterijen en zwingelarijen teruggevonden, onder meer langs de Desselgemseweg, de Spitaalstraat en de Ter Lindenstraat.

Over de gehele gemeente werden tientallen vlashandelarenwoningen teruggevonden, met concentraties langs de Kortrijkseweg, de Nieuwstraat en de Liebaardstraat.

Vlasschuren zijn een andere typologie die binnen het vlaserfgoed een belangrijke plaats inneemt. In Desselgem vallen de grote schuren uit het midden van de 20ste eeuw op, bv. aan de Nieuwstraat 69-71 en de Meierie 9.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.