Nieuwe inventaris Zedelgem on-line

maandag 20 december 2010

Arbeiderswoning in Loppem

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de West-Vlaamse gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem is beschikbaar op de website.

In totaal werden voor de gemeente Zedelgem 429 bouwkundige relicten geselecteerd en voorzien van tekst- en fotomateriaal. Dit erfgoed werd gekaderd binnen zijn ruimtelijke context aan de hand van 160 straatbeschrijvingen en een typering van de historiek en ruimtelijke structuur van elke deelgemeente. Noteren we hier de voormalige veldontginningsgebieden: heidegronden die tijdens de 18de en 19de eeuw werden ontgonnen en die een belangrijke landschappelijke waarde hebben.

Een waardevol voorbeeld van een dergelijk "veld", tevens verweven met het wereldoorlogerfgoed, is het Vloethemveld in het noorden van de spilgemeente Zedelgem. Behalve de beschermde Sint-Laurentiuskerk, Plaetsemolen en onderwijzerswoning, bestaat de bebouwing in Zedelgem verder grotendeels uit eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen.

Deelgemeente Aartrijke wordt gekenmerkt door een dorpskern rondom de Sint-Andreaskerk. De thans bestaande bebouwing in Aartrijke klimt op tot de 18de eeuw bij de dorpshoeve Aartrijksestraat 65 en de beschermde hoeve hoeve en herberg "De Drie Zwaluwen". Verder treffen we dorpswoningen aan uit de 19de en begin van de 20ste eeuw. Buiten de bebouwde kom is er in de landelijke gemeente overwegend verspreide hoevebouw en kleinschalige, landelijke architectuur aanwezig. Het uitgestrekte kasteeldomein "Litterveld" met bijhorende kasteelhoeve met monumentale schuur vormt de enige groene zone in de gemeente.

Loppem is vooral bekend om het grote domein van het Kasteel van Loppem. Ten zuiden van de kerk ligt ook de kasteelsite "ter Mote" die ontstaan is uit een hoeve. De beschermde dorpskern van Loppem, omheen de Sint-Martinuskerk, omvat onder meer de 18de-eeuwse pastorie en het "Wit Huis".

Deelgemeente Veldegem gaat terug op een oud veldgebied. Het geometrisch patroon van wegen en dreven getuigt van de systematische ingebruikname van dit gebied vanaf de late 18de eeuw, eerst als bos en later als landbouwgrond. De basisbebouwing van het dorp is gekenmerkt door kleinschalige en eenvoudige huizenbouw, hoofdzakelijk uit de 20ste eeuw. In het landelijke gebied typeren kleine hoeves of boerenarbeiderswoningen de ontginning van de arme, zanderige gronden. Veldegem heeft één kasteeldomein - "Hoogveld" - dat tot aan de zelfstandigheid van de gemeente in 1920 op grondgebied Ruddervoorde (Oostkamp) lag.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.