De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in Relicta 7

dinsdag 28 juni 2011

In mei 2011 werd Relicta 7 voorgesteld aan pers en publiek.

De zevende Relicta bevat negen bijdragen over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

De tekst van Elise Hooft heeft als onderwerp de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ter voorbereiding van de juridische vaststelling van deze inventaris werkte het VIOE van 2005 tot 2008 aan de administratieve actualisatie van de inventarisgegevens: alle adresgegevens in de inventaris van het bouwkundig erfgoed werden op hun geldigheid gecontroleerd en van de oudste geïnventariseerde panden werd ter plaatse gecontroleerd of ze nog bewaard waren.

In het artikel wordt de methodologie van dit project geschetst. De resultaten van deze administratieve update laten toe een aantal analyses over de toestand van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen te maken. Daarvoor werden cijfergegevens uit de databank van de inventaris van het bouwkundig erfgoed geanalyseerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.