Provincie Antwerpen aangevuld met archieffoto's

maandag 5 september 2011

Petroleum Zuid

Voor de provincie Antwerpen werd de databank van de inventaris van het bouwkundig erfgoed aangevuld met 7000 scans van archieffoto's.

De informatie in de databank komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisproject 'Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen', dat in 2011 werd afgerond.

In de loop van dit project werden duizenden foto's genomen van geselecteerde gebouwen, die samen met de veldwerkfiches en bijkomende informatie worden bewaard in de archieven in de buitendiensten van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In juli 2011 werden uit deze archieven 7000 foto's gescand van gebouwen in de provincie Antwerpen. Sinds eind augustus is dit materiaal online beschikbaar. De oudste foto's zijn genomen in de jaren 1970 en zijn in zwart-wit. De recentste foto's dateren van begin 21ste eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.