Nieuwe inventaris van Wezembeek-Oppem on-line

vrijdag 18 november 2011

Architectenwoning Paul Ramon

Tussen oktober 2010 en oktober 2011 werd het bouwkundig erfgoed van de gemeente Wezembeek-Oppem opnieuw geïnventariseerd. Er werden 50 bouwkundige relicten geselecteerd, die werden beschreven en voorzien van foto's. Bovendien werd een bouwkundig geheel afgebakend (wijk Ban-Eik) en werden twee plaatsen (Residentiepark Schone Lucht, Vosbergwijk) en 12 straten aangemaakt.

De gemeente heeft een vrij diverse stedenbouwkundige structuur, met bebouwing variërend van rijbebouwing tot groots opgevatte villa's, en weinig resterende landbouwruimte. Wezembeek-Oppem heeft twee historische kernen, namelijk het kerndorp Wezembeek in het noorden en centraal de zone rond de Oppemdries.

Het kerndorp Wezembeek heeft zijn oude structuur met een weg rond de Sint-Pieterskerk en daarrond bewoning, vrij goed bewaard. Het de Burbure-kasteel sluit hierop aan.

De Oppemdries (gelegen tussen de Raymond Hernalsteenstraat en de Jan Baptist Overloopstraat) was een wegenknooppunt met errond een aantal grote en minder grote hoeves. Momenteel vertoont de dries een erg gesloten karakter door de omvorming tot kasteelpark (kasteel de Grunne).

De huidige kern van Wezembeek-Oppem ligt in feite net ten noordwesten van de Oppemdries, waar zich aan de Louis Marcelisstraat het gemeentehuis met school bevindt.

Het westen van de gemeente sluit naadloos aan op de villaverkavelingen van zuidelijk Kraainem (Park Kraainem, verkaveld door "la Société Immobilière de Stockel"). De bebouwing dateert grotendeels uit de jaren 1950 en 1960, met veel vrij eenvoudige woningen met regionalistische inslag (gebruik van breuksteen, steunberen, schouderstukken, vlechtingen,…). In deze verkaveling ligt de sociale woonwijk Residentiepark Schone Lucht, gelegen aan de Madeliefjeslaan en de Oppemlaan (jaren 1950). Aan de andere kant van Wezembeek-Oppem ligt de grote Ban-Eik-wijk, een sociale woonwijk gebouwd door de "Société locale 'Mijn Huisje'" (jaren 1960 tot 1980).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.