Actualisatie 2011 van de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

woensdag 9 november 2011

Hoeve in vakwerkbouw te Bilzen

Op 9 november 2011 is een geactualiseerde lijst van de inventaris vastgesteld. Die lijst bevat een overzicht van het bouwkundig erfgoed per gemeente; in totaal gaat hem om 72229 bouwkundige relicten en 146 bouwkundige gehelen. U vindt de vastgestelde lijst op onze pagina rechtsgevolgen.

Deze rechtsgevolgen worden van kracht tien dagen na de publicatie van de vastgestelde lijst in het Belgisch Staatsblad.Tot dan geldt nog de vastgestelde lijst van 20 september 2010.

Voor gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden een aantal uitzonderingsmaatregelen in de regelgeving over onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en energieprestaties, met als doel dit bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren. Komt een eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden vier wettelijke rechtsgevolgen. Drie van de vier rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliere eigenaars.

  • Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst mag je afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen, ook al ligt hij in agrarisch gebied.
  • Wanneer je een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. De gemeente kan de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale-woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80% regel niet.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.