Thematisch-typologische inventarisatie van 20ste-eeuwse kerken.

zondag 24 mei 2009

In opdracht van het VIOE zijn in 2008 voor het eerst de kerkgebouwen geïnventariseerd die in de twintigste eeuw in Vlaanderen werden gebouwd. De studie werd uitgevoerd door het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC, KULeuven), het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO, KULeuven) en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (WENK, Sint-Lucas Architectuur).

De resultaten van dit project zullen ontsloten worden via de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Momenteel werkt het VIOE aan de georeferentie van het materiaal en aan het aanvullen met tekst- en beeldmateriaal van de databank met ruim 900 geregistreerde kerkgebouwen.

Lees ook:

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.