Besluit vaststelling Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed gepubliceerd in het Staatsblad

donderdag 17 november 2011

Drie bunkers aan de sluis van het Albertkanaal

Op donderdag 17 november 2011 werd het "Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat vanaf 27 november 2011 de vastgestelde lijst van 9 november 2011 rechtsgeldigheid krijgt. Gebouwen die op deze lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst.

Tot 27 november is de vastgestelde lijst van 20 september 2010 (met de bijhorende GIS-laag) nog van kracht.

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen. Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden bepaalde wettelijke rechtsgevolgen. Wat deze rechtsgevolgen precies zijn, kan je nalezen op de pagina Rechtsgevolgen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.