Nieuwe vaststelling Inventaris Bouwkundig Erfgoed vanaf vandaag rechtsgeldig

zondag 27 november 2011

Semi-gesloten hoeve in Dilbeek

Vanaf vandaag, 27 november 2011, is de vastgestelde lijst van 9 november 2011 rechtsgeldig. De lijst bevat 72229 relicten, en 146 bouwkundige gehelen. Gebouwen die op deze lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst.

Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen. Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden bepaalde wettelijke rechtsgevolgen. Wat deze rechtsgevolgen precies zijn, kan je nalezen op de pagina Rechtsgevolgen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.