Nieuwe kaartlagen beschikbaar

woensdag 29 februari 2012

Vanaf 29/02 kunt u bij de detailkaartjes van de inventaris gebruik maken van twee nieuwe kaartlagen.

Ten eerste werd de Open Streetmap laag toegevoegd. Deze kaart is een vrij bewerkbare kaart van de hele wereld. Hij wordt gemaakt door mensen zoals u. Iedereen kan deze gebruiken mits u de licentievoorwaarden (CC-BY-SA) respecteert. Deze vormt een vrije tegenhanger van de gekende Google Maps laag.

Ten tweede werd het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) toegevoegd. Deze kaartlaag van het AGIV biedt u een gedetailleerd beeld van Vlaanderen. Het GRB is op dit moment echter nog niet gebiedsdekkend beschikbaar. Het kan dus dat u op een bepaalde plaats enkel een witte achtergrond te zien krijgt.

Om dit alles mogelijk te maken hebben we de technologie waarop de kaartfunctie werkt gewijzigd van Google Maps naar Openlayers. Openlayers is een Open Source toolkit voor het maken van online kaarten. Deze overstap werd ook deels ingegeven door de beslissing van Google om een limiet in te stellen op het aantal kaartaanvragen dat een website mag genereren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.