Het 80.000ste relict staat online

vrijdag 28 september 2012

Château Bremptveld

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is sinds 2011 gebiedsdekkend: elke gemeente kreeg een eigen lijst met waardevol bouwkundig erfgoed. Omdat de visie op erfgoed steeds evolueert, vullen we de inventaris dagelijks aan met nieuwe gegevens. Bestaande fiches krijgen zowel administratieve als inhoudelijke aanvullingen. Nieuwe panden worden na evaluatie in de databank opgenomen en beschreven. In de steden Antwerpen en Gent en de gemeenten van de Vlaamse rand werken we aan systematische herinventarisatiecampagnes. In andere gemeenten voegen we waar nodig interessante panden toe, ons gemeld door erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren.

Château Bremptveld is daar een mooi voorbeeld van. De gemeente Herent ligt in de provincie Vlaams-Brabant. In deze provincie startte het inventarisproject in de jaren 1970. In die tijd werkte men nog met een ouderdomscriterium, waarbij erfgoed uit de 20ste eeuw nauwelijks aan bod kwam. Waardevol erfgoed zoals deze villa mag nochtans niet in de inventaris ontbreken.

Een andere constante bekommernis is de aanvulling van de inventariswebsite met fotomateriaal. Deze zomer werden 6000 archieffoto’s uit de provincie Limburg ingescand; materiaal dat stapsgewijs op de inventariswebsite zal verschijnen.

Onze belangrijkste activiteit de komende weken echter, is het voorbereiden van het volgende vaststellingsbesluit. Op 9 november 2012 wordt de nieuwe, geactualiseerde lijst van het bouwkundig erfgoed gekoppeld aan een viertal rechtsgevolgen, met de bedoeling de erfgoedwaarde zo goed mogelijk te vrijwaren. Voor meer informatie over deze vaststelling, kan u terecht op onze pagina rechtsgevolgen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.