Vaststelling 2012 vanaf vandaag rechtsgeldig

zondag 18 november 2012

Commandobunker vliegveld Deurne

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Vanaf vandaag, zondag 18 november 2012, is de nieuwe lijst, vastgesteld op 8 november 2012, rechtsgeldig.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werken we samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en adreswijzigingen hebben geleid tot het schrappen van 668 relicten uit de vastgestelde lijst.

De herinventarisatieprojecten in De Haan, Dilbeek en Antwerpen zorgden voor een grote aanvulling. Ook in andere gemeenten werden interessante panden toegevoegd, op aanvraag van erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren.

In vergelijking met de vastgestelde lijst van 9 november 2011 werden 1249 relicten en 14 bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 72 814 bouwkundige relicten en 160 bouwkundige gehelen.

Wilt u weten of uw hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen? Raadpleeg dan de lijst van 8 november 2012 op de pagina Rechtsgevolgen.

Als uw gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  • Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.