Handleiding Inventariseren van Bouwkundig Erfgoed

donderdag 3 oktober 2013

Bij het veldwerk worden gestandaardiseerde invulfiches gebruikt.

Bouwkundig erfgoed inventariseren. Hoe begin je eraan? Waar let je op? Hoe selecteer je? Waar vind je bronnen? Deze vragen worden aangekaart in de "Handleiding Inventariseren van Bouwkundig Erfgoed" die vanaf nu online beschikbaar is.

De Vlaamse overheid heeft een lange traditie in het inventariseren van erfgoed, en wil op deze wijze haar ervaring ter beschikking stellen. Want Vlaanderen is niet alleen rijk aan erfgoed, maar ook rijk aan mensen die dit erfgoed een warm hart toedragen. Heemkundigen, erfgoedverenigingen en erfgoedliefhebbers die het erfgoed in kaart willen brengen, vinden in deze handleiding inzichten en praktische tips.

Ook lokale besturen die een eigen erfgoedinventaris willen opmaken, vinden in deze publicatie nuttige informatie. Het inventariseren van het erfgoed is een uitgelezen kans voor de lokale overheden om het erfgoed dat zij belangrijk vinden mee te nemen in hun beleid. Erfgoed bepaalt immers het unieke karakter en de leefbaarheid van onze dagelijkse omgeving.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.