Nieuwe inventaris Tuinen en Parken on-line!

dinsdag 5 november 2013

Domein van het Gravenkasteel in Grimbergen

Het agentschap Onroerend Erfgoed brengt sinds 1994 tuinen en parken met erfgoedwaarde in kaart. De resultaten van dit onderzoek verschenen in de periode 2003-2011 in tien delen in de reeks M&L Cahiers onder de titel “Historische tuinen en parken van Vlaanderen”. Het laatst verschenen deel uit deze reeks met de gemeenten Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk en Wemmel is vanaf nu ook online raadpleegbaar.

De inventaris zal de komende jaren verder worden uitgebreid door het on-line brengen van de informatie uit de M&L-Cahiers, maar ook op basis van nieuwe inventarisaties. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een inventarisatie in de frontzone van tuinen en parken die dateren van vóór de Eerste Wereldoorlog.

De typologie van tuinen en parken is zeer uitlopend en gaat van grote kasteeldomeinen, stadsparken, openbaar groen in tuinwijken, villatuinen, botanische tuinen, moestuinen,… tot bescheiden voortuintjes.

Het onderzoek wordt gevoerd aan de hand van historische kaarten, oude en nieuwe luchtfoto’s, archiefstukken, literatuur en recente foto’s. Zo wordt voor elke tuin of elk park de evolutie en de huidige situatie geschetst. Tijdens plaatsbezoeken wordt de nog leesbare historische gelaagdheid in kaart gebracht. Ruimtelijk structurerende elementen - zoals onder meer de aanwezigheid van dreven, lanen en zichtassen - en architecturale kenmerken zoals tuinornamentiek, het microreliëf en de padenstructuur zijn belangrijke sporen. Het determineren en opmeten van vermeldenswaardige bomen geeft informatie over aanplantingscampagnes en variatie in geslachten, soorten en cultivars. Er gaat ook aandacht naar de aanwezige boom-, struik- en kruidlaag, met bijzondere aandacht voor ingeburgerde bol- en knolgewassen.

Wij wensen u een boeiende ontdekkingstocht doorheen dit groene erfgoed!

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.