Vaststelling Inventaris 2013 rechtsgeldig vanaf 14 december

vrijdag 13 december 2013

Signaal van Zellik

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Vanaf morgen, zaterdag 14 december 2013, is de nieuwe lijst, vastgesteld op 28 november 2013, rechtsgeldig.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werken we samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en adreswijzigingen hebben geleid tot het schrappen van 693 relicten uit de vastgestelde lijst.

De herinventarisatieprojecten in Gent, Zaventem, Dilbeek, Sint-Genesius-Rode, Bierbeek en Antwerpen zorgden voor een grote aanvulling. Ook in andere gemeenten werden interessante panden toegevoegd, op aanvraag van erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren.

In vergelijking met de vastgestelde lijst van 8 november 2012 werden 805 relicten en bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 73 074 bouwkundige relicten en bouwkundige gehelen.

Wilt u weten of uw woning, hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen? Raadpleeg dan de lijst van 28 november 2013 op de pagina Rechtsgevolgen.

Als uw gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  • Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.