Foto's uit de oude doos en foto's van vrijwilligers

woensdag 12 maart 2014

Signaal van Zellik

Een belangrijk deel van de Inventaris Onroerend Erfgoed is de fotodatabank die het opgenomen erfgoed van een foto voorziet. Ondertussen bereikt deze databank bijna de kaap van 125.000 foto’s! Dit wil helaas niet zeggen dat voor alle erfgoed al een foto beschikbaar is.

Nieuwe inventarisrelicten worden standaard voorzien van fotomateriaal. Relicten uit de oudere inventarissen van het bouwkundig erfgoed, die nog gepubliceerd werden in de boekenreeks "Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen", zijn nog niet allemaal voorzien van een foto.

Foto’s uit de oude doos

De laatste jaren proberen we hier geleidelijk aan verandering in te brengen door in de archieven de oorspronkelijke werkfoto’s in te scannen en toe te voegen.

Vorig jaar scanden we zo circa 2000 archieffoto’s in van de oudste inventarissen in Vlaams-Brabant, voornamelijk uit de jaren 1960 en 1970. Verder werd in 2013 ook een tandje bijgestoken om de binnenstad van Gent te voorzien van circa 5000 ingescande archieffoto’s.

Deze archieffoto’s geven een goed beeld van de toestand van een relict bij de opname in de oudste inventarissen. Ook de panden die ondertussen jammer genoeg gesloopt werden, worden zo voorzien van een foto. Hiermee documenteren we een stuk verdwenen erfgoed, wat ook interessant kan zijn voor toekomstig onderzoek.

Foto’s van vrijwilligers

Signaal van Zellik

Buiten de archieffoto’s zetten we ook in op het toevoegen van recent fotomateriaal dat de huidige toestand weergeeft. Vaak wordt dit fotomateriaal toegestuurd door mensen die een stuk van het erfgoed in hun omgeving willen helpen documenteren. Zo werden er in 2013 meer dan 1000 foto’s toegevoegd die door vrijwilligers werden aangeleverd.

Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken die zich inzetten om fotomateriaal voor de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed aan te leveren! Het laatste jaar waren vooral Pascal Van Acker, Johan Allard, Carine Govaert en de Stichting Geo Verbanck zeer actief met het toesturen van foto’s. Pascal Van Acker stuurde ons in totaal al meer dan 1000 foto’s door! Als paracommando komt hij tijdens zijn veldoefeningen overal "te lande" en heeft hij daarbij oog voor het erfgoed.

Deze aanvullingen zijn voor ons erg waardevol!

Indien u ons wil helpen en bijvoorbeeld uw eigen gemeente wil voorzien van fotomateriaal, aarzel niet ons te contacteren via inventaris@onroerenderfgoed.be.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.