Vacature: erfgoedonderzoeker/projectleider inventaris WOI (afgesloten 30 juli 2009)

vrijdag 26 juni 2009

Het VIOE is op zoek naar een erfgoedonderzoeker/projectleider voor de opmaak van een geïntegreerde inventaris van het oorlogserfgoed in de Westhoek, met nadruk op de frontzone van de eerste wereldoorlog (WOI). Je kan deze vacature ook bekijken op: www.vioe.be.

Vlaanderen bereidt samen met het Waalse Gewest en Frankrijk de erkenning als UNESCO-werelderfgoed van de frontzone van WOI voor. Hiertoe dient vooraf op gewestelijk niveau het gebied een beschermingsstatus te verkrijgen. Vlaanderen opteert om de bescherming van de frontzone te realiseren door de afbakening van een erfgoedlandschap via specifieke voorschriften in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Vooraleer dit ruimtelijke uitvoeringsplan opgemaakt kan worden, is een inventarisatie en waardering van het aanwezige onroerend erfgoed noodzakelijk. Daartoe moet er tegen midden 2011 een globale en geïntegreerde inventaris van het oorlogserfgoed van dit ca. 600 km2-grote gebied opgemaakt worden.

De geïntegreerde inventaris van het oorlogserfgoed in de frontzone WOI van de Westhoek zal opgemaakt worden op basis van bestaande inventarissen en onderzoeken m.b.t. bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed, van binnen en buiten het VIOE. Voor de ontbrekende gegevens, vermoedelijk voornamelijk landschappelijke en archeologische, kan bijkomend onderzoek, zowel bureau- als veldwerk, uitgevoerd worden. Voor dit bijkomende onderzoek kan de erfgoedonderzoeker/projectleider naast eigen onderzoek beroep doen op de expertise en inzet van de collega-onderzoekers van het VIOE. Na de inzameling van de gegevens zal een synthese en evaluatie ervan moeten leiden tot de afbakening en de beschrijving van waardevolle ensembles. Coördinatie van en afstemming tussen de verschillende onderzoeken en het syntheseonderzoek behoort eveneens tot het takenpakket.

Op basis van dit onderzoek wordt een wetenschappelijk onderbouwd advies gegeven aan het Agentschap RO-Vlaanderen, verantwoordelijk voor het UNESCO-werelderfgoeddossier en het beheer van het onroerend erfgoed, en het Departement RWO, verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidsmatige keuzes en de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan als beschermingsinstrument voor het erfgoed. In overleg met al deze partijen zullen de onderzoeksresultaten ruimtelijk vertaald worden in het voorziene ruimtelijke uitvoeringsplan.

Na afloop van het inventarisatieproject WOI wordt de erfgoedonderzoeker ingeschakeld voor andere onderzoekstaken binnen de opdracht van het VIOE.

Je profiel

 • Je bent historicus, geograaf, bioloog, bio-ingenieur of archeoloog van opleiding en beschikt over een stevig organisatietalent;
 • beschik je over een bijkomende opleiding in de monumenten- en landschapszorg, dan is dit een sterk pluspunt;
 • je hebt bij voorkeur kennis van primaire historische bronnen, GIS en ruimtelijke planningsprocessen;
 • kennis van het studiegebied en oorlogserfgoed is een pluspunt;
 • je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en werkt vlot samen;
 • je bent in staat een team van onderzoekers te leiden;
 • je hebt bij voorkeur reeds ervaring met wetenschappelijk onderzoek;
 • je werkt nauwgezet en bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie en rapportering;
 • je hebt een goed ontwikkeld synthetiserend vermogen en kan het project goed organiseren, met strikt respect voor deadlines.

De selectie bestaat uit drie stappen. Een eerste selectie gebeurt op basis van je sollicitatiebrief en CV. Vervolgens worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een interview. In een laatste fase wordt er een competentiescreening afgenomen van de kandidaten die het meest geschikt bevonden werden in het interview.

Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • een aangename werksfeer binnen een dynamische wetenschappelijke instelling;
 • je wordt aangeworven als wetenschappelijk attaché;
 • maaltijdcheques van 5 euro per gewerkte dag;
 • je krijgt een gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer alsook een hospitalisatieverzekering;
 • de werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar;
 • de standplaats is Brussel, vlakbij het Noordstation;
 • voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden binnen de Vlaamse overheid: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden/.

De Vlaamse overheid draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Personen met een handicap krijgen de nodige faciliteiten indien zij hierom verzoeken.

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan snel je CV met bijhorende motivatiebrief naar heidi.berckmans@rwo.vlaanderen.be (02 553 16 99) of via VIOE, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Solliciteren kan tot en met 30 juli 2009. De selectie bestaat uit een CV-screening gevolgd door een interview en een competentiescreening. Het interview zal plaatsvinden tijdens de week van 30 augustus 2009.
Voor meer informatie m.b.t. de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Els Hofkens, tel. 02 553 64 32, els.hofkens@rwo.vlaanderen.be.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.