Nieuws

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 .. 10 ] Volgende

vrijdag 15 maart 2019: Inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen vastgesteld

Minister Geert Bourgeois zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. De rechtsgevolgen van het besluit gaan op 29 maart 2019 van kracht.

donderdag 20 september 2018: Relict 85.000 in de inventaris bouwkundig erfgoed: een Duitse bunker van de ‘Nordabschnitt’ !

Relict 85.000 in de inventaris van het bouwkundig erfgoed is een stevige Duitse bunker van de 'Nordabschnitt', een Duitse stelling uit de Eerste Wereldoorlog ten noordoosten van Antwerpen.

vrijdag 15 juni 2018: Europees Erfgoedjaar: Wiki Loves Heritage

In het kader van het Europees Erfgoedjaar organiseert de Vlaamse overheid het project Wiki Loves Heritage: een fotowedstrijd die uitnodigt om op Wikipedia samen erfgoed te ontsluiten.

dinsdag 12 juni 2018: Inventarissen bouwkundig erfgoed van Deurne en Merksem aangevuld

De Antwerpse districten Deurne en Merksem namen het initiatief hun inventaris van het bouwkundig erfgoed aan te vullen. De opdrachten zijn met succes afgerond. Alle gegevens zijn te vinden op de inventariswebsite.

donderdag 31 mei 2018: Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Antwerpen

Op 1 juni 2018 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 30 juli 2018.

dinsdag 10 april 2018: Update Geoportaal

We lanceren vandaag, 10 april, een nieuwe versie van het Geoportaal. Nieuw in deze versie zijn de 'profielen': door een bepaald profiel in te stellen, kan je het geoportaal zo opstarten dat specifieke lagen of een achtergrondkaart meteen zichtbaar zijn.

dinsdag 27 maart 2018: Integratie van de inventaris van het wereldoorlogerfgoed

De afgelopen maanden integreerden we de inventaris van het wereldoorlogerfgoed in de inventarissen van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

woensdag 7 maart 2018: Vervang voor 15 april je datalaag vastgesteld bouwkundig erfgoed!

Maak je gebruik van de datalagen van de inventaris bouwkundig erfgoed? Schakel dan zo snel mogelijk over op de nieuwe datalagen met de meest recente info. Je hebt hiervoor tot en met 15 april 2018 de tijd. De oude datalagen worden nadien verwijderd.

maandag 5 maart 2018: Nieuwe richtlijn voor het beoordelen van sloopaanvragen van vastgestelde gebouwen

We maakten een leidraad voor de vergunningverlenende overheid om haar te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

vrijdag 2 februari 2018: Nieuw op de inventariswebsite en het geoportaal: het vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vanaf 1 februari 2018 is de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed beschikbaar via een geheel nieuwe module binnen de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed.

donderdag 1 februari 2018: Rechtsgevolgen vastgestelde inventaris Limburg van kracht op 1 februari 2018

De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg treden op 1 februari 2018 in werking.

dinsdag 23 januari 2018: Inventaris bouwkundig erfgoed in Limburg vastgesteld

Op 16 januari 2018 ondertekende minister Geert Bourgeois het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

donderdag 21 december 2017: Hoe zou het nog zijn met het bouwkundig erfgoed in Deurne en Merksem?

In Deurne en Merksem, districten van Antwerpen, lopen momenteel grote herinventarisatieprojecten van het bouwkundig erfgoed. De eerste resultaten zijn echter nu al beschikbaar voor het publiek.

woensdag 20 december 2017: Beersel heeft een nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed

In het najaar van 2017 werkte Joeri Mertens de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Beersel af. Met 227 bouwkundige relicten en 83 gehelen is er nu een actuele lijst van het waardevolle bouwkundige erfgoed voorhanden.

maandag 20 november 2017: Hoeilaart heeft een nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed

In de zomer van 2017 werkte Hilde Kennes de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Hoeilaart af. Met 112 bouwkundige relicten en 38 gehelen is er nu een actuele lijst van het waardevolle bouwkundige erfgoed voorhanden.

donderdag 21 september 2017: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed in Merksem gestart

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Merksem is gestart, als een nieuw hoofdstuk in het inventarisproject in Antwerpen. Elke Van Severen voert het onderzoek uit, in opdracht van het district Merksem en de stad Antwerpen.

maandag 11 september 2017: Erfgoedlening ook voor vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Vlaamse overheid introduceert met de erfgoedlening een alternatieve stimulans, naast de klassieke premies voor beschermd onroerend erfgoed.

maandag 17 juli 2017: 84.000 relicten in de inventaris bouwkundig erfgoed

Vandaag mogen we het 84.000ste relict verwelkomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

vrijdag 7 juli 2017: Roodkapje woont in De Haan

Sprookjes uit de grote toverinventaris

donderdag 29 juni 2017: Erfgoed geeft je vleugels

Vakantie met een vlucht erfgoed

woensdag 28 juni 2017: Wandel en fiets langs het bouwkundig erfgoed in Berendrecht en Zandvliet

In 2015 herinventariseerden we het bouwkundig erfgoed in Berendrecht en Zandvliet. Sindsdien zijn ruim 150 relicten opgenomen in de inventaris. Om de typische polderarchitectuur in de kijker te zetten, is er een wandel- en fietsbrochure gemaakt.

dinsdag 27 juni 2017: Update datalagen onroerend erfgoed

Vanaf vandaag bieden we GIS-gebruikers negen nieuwe datalagen aan. Deze moet je vóór 1 augustus 2017 implementeren in je eigen werking. De oude bestanden zijn nadien niet meer raadpleegbaar.

maandag 26 juni 2017: Inventaris varend erfgoed vastgesteld!

Op 16 juni 2017 stelde de minister bevoegd voor varend erfgoed met een ministerieel besluit de inventaris van het varend erfgoed vast.

dinsdag 20 juni 2017: Thesaurus van het onroerend erfgoed

De thesaurus van het onroerend erfgoed die al sinds jaar en dag gebruikt wordt voor onze inventariswebsite, is nu beschikbaar als een nieuwe toepassing.

dinsdag 6 juni 2017: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed in Deurne in eindfase

In juni start de laatste fase van de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in het Antwerpse district Deurne. Onderzoeksbureaus Guma, Monumenta en Elke Van Severen vervolledigen de inventaris met 140 nieuwe fiches. Eind maart 2018 vind je alles online.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 .. 10 ] Volgende
  • 85.273 relicten bouwkundig erfgoed
  • 650 bouwkundige gehelen
  • 728 landschapsatlasrelicten
  • 138 archeologische zones
  • 822 tuinen en parken
  • 3.407 bomen en struiken
  • 134 vaartuigen
  • 266 orgels
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.