Huizen Keysershoff, Saint-Joseph en Climmende Koey

Tekst van Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10289)

Oorspronkelijk drie panden: "Keysershoff", "Sint-Joseph" en "Climmende Koey". Eerstgenoemde oorspronkelijk "Het hof van Colibrant", zogenaamd naar de toenmalige eigenaars en opgetrokken circa 1400. Vroeg voorbeeld van burgerlijk stenen gebouw te Lier, oorspronkelijk reikend tot aan de stadsvest. Volgens oude foto's van circa 1900: diephuis met puntgevel van vier traveeën onder steil zadeldak, met spitsboogvelden boven de rechthoekige muuropeningen (bewaard in huidig geveluitzicht).

Panden bij Koninklijk Besluit van twintig september 1900 onteigend voor de bouw van een P.T.T.-kantoor. Grotendeels gesloopt en vervangen door een neogotisch gebouw met integratie van elementen van het vroegere "hof" en verwijzingen naar Brabantse hooggotiek, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van ingenieur A. Van Houcke; ingehuldigd in 1904. Laatstgenoemde sterk beschadigd in 1914, gevolgd door aanvraag tot wederopbouw van 1924, ondertekend door de hoofdbouwmeester M. de la Croix van het ministerie der posterijen. Nogmaals grondig gerestaureerd in het midden van de jaren 1980.

Combinatie van diep- en breedhuis onder leien zadeldaken. Respectievelijk puntgevel van vier (bewaarde penanten op eerste en tweede bouwlaag, zie verschil in materiaal) en lijstgevel van zes traveeën, beide van natuursteen; twee bouwlagen op afgeschuinde zandstenen sokkel. Kruis- en kloosterkozijnen in spitsboognissen onder druiplijst; boogveld met driepasmotief. Rechthoekige deur in spitsboognis met posthoorn in boogveld (zesde travee). Uiterst rechts rechthoekig deurtje in spitsboogomlijsting met druiplijst. Boogveld met wapenschild en opschrift "Anno 1903". Puntgevel met oculus in top en bekronende leeuw.

Sobere bakstenen achtergevels.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1903; 1924, mei.
  • CLOQUET L., Maisons anciennes de Belgique, Gent, s.d., p. 59.
  • L'Ancien hôtel Colibrant à Lierre, in Bulletin des métiers d'art, II, 1903, p. 289-293.
  • Le nouvel hôtel des postes de Lierre, in Bulletin des métiers d'art, IV, 1904-1905, p. 173-177.
  • LEURS S., Ars Belgica III, Lier-Antwerpen, 1935, p. 22.
  • STOCKMANS J.B., Het geslacht Colibrant en zijn Steen te Lier, Lier, 1904.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10289 (geraadpleegd op )