Karel Oomsstraat

Tekst van Karel Oomsstraat (https://id.erfgoed.net/themas/11744)

Tussen Jan Van Rijswijkclaan en Desguinlei. Gedeelte van de weg die vanuit Antwerpen naar Wilrijk loopt, oorspronkelijk aangeduid als "weg van Wilrijk naar Antwerpen", later als "Wilrijkse Baan", thans opeenvolgend als "Koningin Elisabethlei", "Karel Oomsstraat", "Gérard Le Grellelaan", "Beukenlaan". Huidige naamgeving in 1911 (westzijde) en 1912 (oostzijde) naar Karel Ooms, schilder van portretten en allegorische onderwerpen (1845-1900). De oostzijde, die tot dan toe op Berchams grondgebied lag, werd in 1912 naar het Antwerpse overgeheveld. Westelijke bebouwing nabij de Jan Van Rijswijcklaan met enkele meergezinswoningen en flatgebouwen uit de eerste helft van de 20ste eeuw met artdecokenmerken. Voorts recente hoge bouw met flats, kantoren, handelsruimte.


Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1989


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Karel Oomsstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113510 (geraadpleegd op 08-05-2021)