Standbeeld Lambermont

Tekst van Standbeeld Lambermont (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200847)

Standbeeld en fontein zijn gelegen op een achthoekig plein met smaakvolle burgerwoningen van rond de eeuwwisseling. Dit kolossale gedenkteken in brons dateert uit 1912 en werd in neobarokke stijl ontworpen door Grandmoulin, L. Centraal wordt een boot voorgesteld, bekroond door een gevleugelde beeldengroep. Het beeld van Lambermont naar wie het plein werd genoemd, werd tegen de sokkel geplaatst. Op de zijvleugels zijn twee zittende figuren voorgesteld. Het monument staat als symbool voor de vrijmaking van de Schelde (1863) en de bloei van handel en nijverheid.


Bron: {'komt_uit': 'Aerts, W., Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen, 1987-1993, Turnhout, 1994, p. 13.'}
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Standbeeld Lambermont [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125545 (geraadpleegd op )