Cabin Hill Cemetery

Tekst van Cabin Hill Cemetery (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201033)

Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd langs de Waterputstraat, op ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van Wijtschate.

Cabin Hill Cemetery werd in juni 1917 aangelegd door de ‘11th Division’, nadat het dorp Wijtschate tijdens de Mijnenslag veroverd was. Ze bleef een frontlijnbegraafplaats tot maart 1918, toen het Duitse Lente-Offensief begon. De naam verwijst naar een herdershut die er vlakbij stond.

Er liggen 67 militairen begraven, waaronder 42 doden uit het Verenigd Koninkrijk en 25 Australiërs. Allen zijn geïdentificeerd.

De inrichting is van de hand van N.A. Rew.

Cabin Hill Cemetery is een kleine begraafplaats (380 m²), die te bereiken is via een 100 meter lang graspad. De begraafplaats heeft een min of meer rechthoekige vorm en wordt deels omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuurstenen platen, deels door een haag (beuk). Het toegangshekken wordt geflankeerd door twee pijlers uit witte natuursteen met het opschrift: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur.

  • Scott Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002411, Britse militaire begraafplaatsen te Heuvelland (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cabin Hill Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125722 (geraadpleegd op ).