Burgerhuis Turnhout

Tekst van Burgerhuis Turnhout (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42196)

Diephuis van vier travee├źn en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat door oorlogsschade in 1944 zwaar beschadigd werd en naar oorspronkelijk model in 1953 gereconstrueerd werd door J. Maloens. De barokgevel, in cartouches 1694 gedateerd, is opgevat als een penantengevel die uitloopt op een klokbekroning en wordt gekenmerkt door een hardstenen pui, een bovenbouw met horizontale en verticale banden in zandhoudende kalksteen, rechthoekige muuropeningen en een drieledige geveltop met inzwenkende voluten, zwaar geprofileerde waterlijsten, oculi, rechthoekige en rondboogvensters, en een geprononceerd boogfronton.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 110412/2383 (bouwvergunning 19.06.1953).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis Turnhout [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128402 (geraadpleegd op 19-05-2021)