Burgerhuis De Gulden Ram

Tekst van Burgerhuis De Gulden Ram (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42438)

Ensemble dat in de tweede helft van de 18de eeuw als één geheel werd opgetrokken, in 1813/1825 nog als dusdanig op het kadasterplan figureerde, en in 1921 al opgesplitst was in een breedhuis en een hoekhuis. Het pand - in oorsprong met vijf traveeën aan de Parijsstraat, drie traveeën aan het Pater Damiaanplein en twee bouwlagen onder een tentdak - had aan de Parijsstraat een bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand, gekenmerkt door een deur in een geriemde steekboogomlijsting onder een licht getoogde waterlijst, en steekboogvensters, eveneens in geriemde, zandkalkstenen omlijsting.

Parijsstraat 84, 84A kreeg in 1923, naar ontwerp van A. Vanden Eynde, zijn huidige uitstalraam in een spiegelboogomlijsting van simili-steen, en werd tezelfdertijd met een bouwlaag verhoogd en van een gestucte keellijst voorzien. De vensteromlijstingen van de begane grond werden vermoedelijk hergebruikt voor de nieuwe vensters van de derde bouwlaag, die tevens voorzien zijn van gebuikte Franse balkons in gietijzer.

Peter Damiaanplein 16 werd recentelijk grondig gerenoveerd en met een nieuwbouwvolume uitgebreid aan het Pater Damiaanplein. Het ontpleisterde hoekhuis met enkelhuisopstand is voorzien van een hardstenen plint, een gedeeltelijk bewaarde hoekketting en steigergaten en kreeg na de opsplitsing van het ensemble zijn huidige deur door verlaging van een venster. Opmerkelijk in de zijgevel zijn de vensters in negblokomlijstingen, naast twee rechthoekige vensters met hardstenen lateien en dito lekdrempels.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80900 (bouwvergunning 26.03.1923).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis De Gulden Ram [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128624 (geraadpleegd op )