Classicistische herenhuizen

Tekst van Classicistische herenhuizen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42539)

Ingeplant op geknikte rooilijn, ensemble van twee bouwlagen hoge panden met homogeen laatclassicistisch uitzicht uit einde 18de eeuw, doch met oudere kern minstens opklimmend tot de 17de, mogelijk zelfs tot de 16de eeuw. Het acht traveeën tellende nummer 48, een L-vormig gecombineerd breed- en diephuis, en het drie traveeën brede nummer 50, beide onder doorlopende zadelbedaking, vormden voorheen één ruim pand dat in 1924 werd opgesplitst. Bij nummer 52, een dubbelhuis van vijf traveeën, werden de voorheen bijkomende travee uiterst links - een verbouwing van 1934 van een vroeger laag poortgebouw - en de aangrenzende tuinmuur in 1994 vervangen door de huidige, drie bouwlagen hoge nieuwbouw (nummer 54), als gewestelijk kantoor van het RSVZ. De drie woonpanden met hun onmiddellijke omgeving zijn sinds 1981 beschermd als monument en stadsgezicht.

Het geheel vormt een stilistisch uniforme straatwand, geordonneerd door de ritmische opeenvolging van rechthoekige vensters in bandomlijsting met trapeziumvormige sluitstenen en de horizontale markering door de plint, de doorgetrokken lekdrempels, het tweeledige cordon onder de steigergaten en de doorlopende kroonlijsten met tandlijst en modillons of klossen onder de dakvensters. Naast de bepleisterde nummers 50 en 54 valt nummer 48 op door zijn contrastrijk bak- en zandstenen gevelfront, zijn beluikte benedenvensters en zijn brede inrijpoort met waaiervormig bovenlicht onder meerledige booglijst van blauwe hardsteen, ingeschreven binnen een geblokte rechthoekige omlijsting met paneelversiering in de zwikken.

Bij nummer 48 zijn in de verankerde, bakstenen achtertuitgevel met aandak, vlechtingen en schouderstukken en in de dito lijstgevel de vensters gevat in een hoek- en negblokkenomlijsting onder ontlastingsbogen. De tuin bewaart nog een fraai 19de-eeuws chinees tuinpaviljoentje, met achthoekige plattegrond, bepleisterde opstand met hardstenen plint en panelendecor, typische rondboogvensters en lantaarn met fijne metalen roedeverdeling en ijzeren krulmotieven ter hoogte van de bedaking.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Vaartstraat nummers 48-54 (voorheen nummers 42-46): beschermingsdossier 03.07.1981; restauratiedossiers.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 83289 (bouwvergunning 11.02.1924), dossier 92983 (bouwvergunning 04.01.1934).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Classicistische herenhuizen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128859 (geraadpleegd op )