Polderschuur

Tekst van Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17354)

BESCHRIJVING

De haaks op de straat ingeplante schuur telt zeven traveeën onder een aan weerszijden afgewolfd zadeldak met een bekleding van golfplaten. Het gaat om een vierbeukige polderschuur, mogelijk van het type langsschuur. Voortgaande op de twee poorten in de zuidwestelijke gevel kan het ook gaan om een dwarsschuur. Aangezien het interieur niet kon bezocht worden, kon ook het type niet met zekerheid bepaald worden. De verankerde baksteenbouw bewaarde de houten beschieting tegen de zuidwestelijke gevel. De afgeknotte gevels vertonen vlechtingen. De muuropeningen, voor een deel getraliede vensters onder houten latei, zijn overwegend rechthoekig met uitzondering van de erfzijde (noordoost) waar de staldeuren getoogd zijn.

DATERING

De schuur klimt op tot het midden van de 19de eeuw en werd gebouwd na de inpoldering van de Prosperpolder, die kadastraal werd geregistreerd in 1854. Ze maakte oorspronkelijk deel uit van een herenhoeve, eigendom van de familie d'Arenberg, die kadastraal vermoedelijk werd ingetekend in 1856. In de leggers is er immers sprake van een 'nouvelle construction', maar de bijhorende mutatieschets ontbreekt. Het complex is wel aanwezig op de schets van 1893.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieschetsen Beveren-Kieldrecht 1854/1, 1856/2, 1893/1.

Bron: Debonne V., Haneca K., Kennes H. en Meganck L. 2009: Onderzoek naar de erfgoedwaarde van de hoevesites Oud Arenberg nr. 71 en nr. 73 te Kieldrecht (Beveren), Intern rapport VIOE, 10 maart 2009.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/131005 (geraadpleegd op )