Kapel

Tekst van Pomphuis (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213139)

Bakstenen kapel kadastraal geregistreerd in 1957, verlengd met elektriciteitscabine (geregistreerd in 1967) onder het doorlopende geknikte zadeldak (mechanische pannen). Sober witgeverfde kapel van drie traveeën diep en één bouwlaag. In de zijgevels rechthoekige hooggeplaatste venstertjes met bakstenen lekdrempels. Rondboogdeur met erboven smal rondboogvenster met bakstenen lekdrempel. Bewaard schrijnwerk. Puntgevel bekroond door houten kroonlijst op modillons.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 2, 1957/48, 1967/29.

Bron: -
Auteurs:  Thomas, Hans
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Thomas, Hans: Pomphuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/138290 (geraadpleegd op )