Langgestrekte hoeve

Tekst van Langgestrekte hoeve (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213812)

Op het westelijke einde van de onverharde Hazenstraat zijn twee kleine hoeves gelegen. Nummer 3 is getypeerd door een (anno 2011 verbouwde) vakwerkschuur, nummer 5 is een hoeve bestaande uit boerenhuis en geïncorporeerde stal. Beide hoeves klimmen op tot het begin van de 19de eeuw; midden-19de-eeuwse gegevens van het kadaster wijzen erop dat de woningen toen eigendom waren van landbouwer Henricus Van de Venne-Wyns.

De langgestrekte hoeve op nummer 5 is een rode baksteenbouw onder zadeldak met Vlaamse pannen, parallel aan de Hazenstraat gebouwd. De verschillende baksteensoorten in voor- en achtergevel wijzen op talrijke verbouwingen; de houten spanten die tot op de begane grond raken, wijzen erop dat de constructie minstens deels als vakwerkbouw is ontstaan en stelselmatig met metselwerk is opgevuld. Boerenhuis van een vijftal traveeën, met opkamer in noordoostelijke hoek; ten westen aansluitende stallingen en schuurtje van samen een zestal traveeën. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen, deels beluikt; gecementeerde plint. Bewaarde interieurelementen zoals brede haard met houten haardbalk en bakstenen wangen, binnendeuren, balkenlagen.

  • Archief van het kadaster provincie Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Afdeling 1, 209: art. 2925.

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/138786 (geraadpleegd op )