Onderpastorie (WVL50)

Tekst van Onderpastorie (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54407)

Deels vrijstaande onderpastorie, voorheen met voortuintje en met hek. In oorsprong bur­gerhuis, tevens eerste, voorlopige locatie van de in 1886 opge­starte kloosterschool . Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw; grijsbeschilderde gecementeerde lijstgevel met muizentandfries. Getoogde bovenvensters en deur bovenaan omlijst; nieuw houtwerk. Aangepaste benedenvensters. Langs noord- en oostzijde (kerkwegel) een bewaarde bakstenen pilastermuur.


Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum: 2011


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Onderpastorie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139052 (geraadpleegd op 06-05-2021)