Rechte verbindingsweg als nieuwe steenweg aangelegd in 1904 tussen de dorpskern van Klemskerke en de Stationsstraat in De Haan-aan-Zee.

Tot de aanleg van de steenweg was de Zandstraat de verbindingsweg vanaf de Dorpsstraat in Klemskerke naar het duinengebied en het toenmalige gehucht De Haan. De aanzet van de nieuwe, rechte weg volgt in de dorpskern van Klemskerke het begin van een noordwaarts lopende voetweg (sentier n° 5 op de Atlas der Buurtwegen, 1842) en loopt verder dwars door weiden en akkers.

Woonstraat met heterogeen straatbeeld bestaande uit aaneengesloten breed- en diephuizen van twee à drie bouwlagen ontstaan na de aanleg van 1904 en buiten de dorpskommen overgaand in afwisselend halfopen en losse villa- en hoevebouw. In de dorpskom van Klemskerke wordt de straat gekarakteriseerd door enkele dorpswoningen met anderhalve bouwlaag, poorten en getoogde muuropeningen (nummers 6, 8, 15), de begane grond bij nummer 6 is aangepast, nummer 15 is ingrijpend verbouwd. De bebouwing in De Haan-aan-Zee gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw (zie nummer 98). Voorts interbellumwoningen onder meer met bekronende borstwering (nummer 281, nummer 317) en/ of roodbakstenen parementen verlevendigd met witte of gele baksteen voor de doorlopende banden en geometrische motieven (nummers 281, 313, 339). Nummer 238 heeft grotendeels bewaard schrijnwerk met verticale roedeverdeling in de bovenlichten. Nummer 111 is een cottage zogenaamd "ZONNEVAL" met pseudovakwerk in de bovenbouw.

In het landelijk gebied enkele hoeves (zie nummer 26), vroeger tussen de velden maar sinds de aanleg van de steenweg vlak langs de baan gesitueerd. Nummer 17, eertijds de "Eendeputhoeve", staat al op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als "Ferme Declercq". Heden met sterke aangepaste en vernieuwde gebouwen en uitgebaat als restaurant. Op de hoek met de Zandstraat ligt de gemeentelijke begraafplaats, aangelegd in 1978-1979.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1904/9.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 236-237, 374-375.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 22, 61, 94.
  • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan, Stroud (Groot-Britannië), 2001, p. 109.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 50.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 28, 80.

Bron: -
Auteurs:  Van Vlaenderen, Patricia
Datum: 2012

Je kan deze pagina citeren als: Van Vlaenderen, Patricia: Nieuwe Steenweg [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140890 (geraadpleegd op 22-01-2021)