Aanvulling

Tekst van Ter Bieststraat (https://id.erfgoed.net/themas/6730)

Tamelijk rechte weg met zuid-noord verloop tussen de Grotestraat en de Driftweg, wordt op het einde gekruist door de Duinenzwin. Oude polderweg lopend naar de duinengordel.

Straatnaam verwijzend naar de historische hoeve zogenaamd "Ter Biest" (nummer 8, nu met vernieuwde gebouwen). De oorsprong van de polderhoeve zou terug gaan tot de tweede helft van de 13de eeuw. De oudste vermelding dateert van 1364 als eigendom (tot het einde van de 18de eeuw) van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. De omwalling is aan west- en noordzijde bewaard, het boerenhuis is heden vervangen door nieuwbouw.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als Chemin n° 5, "Groenestraet N° 2. Chemin de Houttave à Wenduyne" (ook Wenduynestraet). Ook "heirweg komende van Wenduyne" genoemd, o.m. cf. kadasterschets van 1879. Tussen de Grotestraat en de Ter Bieststraat loopt Chemin n° 8, "Wenduynewegel. Sentier de Vlisseghem à Wenduyne".

Van oudsher landelijke bewoning gekenmerkt door enkele grote historische, doch sterk getransformeerde polderhoeves. De hoeve zogenaamd "'t Merelnest" moet circa 1988 plaats ruimen voor de aanleg van het vakantieverblijf "Sun Parks". Hoeve "De Vlasblomme" (nummer 6) is verbouwd tot woonhuis. De kleine, achterin gelegen hoeve (nummer 9) is circa 1869 gebouwd in opdracht van de Brugse Burgerlijke Godshuizen. Volgens kadastergegevens wordt het huis uitgebreid circa 1872 en ook het schuurstalvolume ten oosten van het erf bijgebouwd. De stalling ten zuiden van het woonhuis dateert van "1903" zie het jaartal op de noordgevel.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1870/3, 1872/4, 1879/26, 1904/27.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1327: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Accaert, gemaakt door Drubbele, 18de eeuw.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 86.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 107, 210-212, 218-219.

Bron: -
Auteurs:  Van Vlaenderen, Patricia
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Van Vlaenderen, Patricia: Ter Bieststraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/141091 (geraadpleegd op )