Vierkantshoeve Torenhof met kern uit de 17de eeuw in het centrum van Brussegem.

Zogenaamd "Torenhof", ruime gesloten hoeve, eertijds afhankelijk van de abdij van Grimbergen; in de 15de eeuw genoemd "hof ten Alboome" en eigendom der Lonys die het in 1484 verkochten; tijdens de 16de eeuw zogenaamd "hof ten Abeele" en zetel van een laathof dat toebehoorde aan de Van der Noot's.

Fraai geheel gedomineerd door een abeel bij het poortgebouw, en met een treurwilg en twee essen op de binnenplaats. Gebouwen, waaronder een heren- en een onderboerenhuis, met een kern uit de 17de eeuw, uit 18de- en 19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekige, geplaveide binnenplaats. In de afgesnuite hoek ten westen, poortgebouw met zadeldak (pannen) en open gebint, opklimmend tot de 17de eeuw. Doorgang aan de erfzijde afgedekt met een zware balk met geprofileerde sloffen; aan de straatzijde, gedeeltelijk zandsteenbouw en een ruwer afgewerkte houten latei op afgeschuinde posten. Ernaast, een gelijkaardige voetgangersdoorgang, bekroond met een verweerde wapensteen (Vander Noot) van zandsteen; eveneens een kapelletje omlijst met gesinterde baksteentjes (18de-19de eeuw). In de zuidwestelijke vleugel, voormalig onderboerenhuis met één verdieping en doorlopend zadeldak met wolfseinde (pannen), gedateerd 1743 op de deurimposten. Twee bewaarde kruisvensters van zandsteen, met sponning en negblokken aan de posten en uitspringend beloop der middenkalven. Zeer slanke rondboogdeur met kwarthol beloop, uitspringende sleutel en imposten (jaartal) en een houten tussendorpel. Binnenin, een bakstenen schouw met geprofileerde balk als dekplaat, uit dezelfde tijd. Dienstvleugel in het verlengde eveneens uit het tweede kwart van de 18de eeuw; drie rondboogdeuren met kwarthol profiel en kleine vierkante vensters voorzien van luiken met zware hengsels en ontlastingsboogjes.

In de noordoostervleugel, herenboerenhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak (pannen) op geprofileerde daklijstbalkjes, opklimmend tot de 17de eeuw doch met latere aanpassingen. Witgekalkte baksteenbouw met lage, gepikte en afgeschuinde plint. Getraliede rechthoekige vensters met houten latei en onderdorpel van arduin en een rechthoekige deur in een arduinen omlijsting uit de 19de eeuw. In het verlengde, zandstenen rondboogdeur die met een fraai profiel de plint onderbreekt; rechthoekig bovenlicht met tussenstijl en dubbele ontlastingsboog (17de eeuw ?).

Sterk verbouwde zuidoostervleugel met dienstgebouw onder zadeldak (pannen); baksteenbouw op een breukstenen onderbouw; rechthoekige muuropeningen uit de 19de eeuw aan de erfzijde, doch in de zijgevel, een behouden omlijsting van een voormalig kruisvenster: zandstenen posten met negblokken en een ontlastingssysteem van een onderbroken, gestrekte rollaag (17de eeuw); voorts schouderstuk en vlechtingen. Op de hoek, resten van een poortstijl met kwarthol profiel.

Op de noordwestzijde, ruime langsschuur onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw, doch hergebruikte onderdelen van een vroeger gebint onder meer de stijlen met telmerken; korfbooginrijpoorten van baksteen afgewerkt met strek. Twee gelijkaardige poorten in het karrenhuis, in de noordhoek.

  • DE MAEGD C. en VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, 2n., Gent.

Bron: Beschermingsdossier DB000481
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1976

Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Gesloten hoeve Torenhof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148279 (geraadpleegd op 26-11-2020)